dose rate monitoring system

dose rate monitoring system
radiacijos lygio stebėjimo sistema statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Stebėjimo sistema, nuolat stebinti dozės galią šalies teritorijoje. Radiacijos lygio stebėjimo sistema gali dirbti trimis nustatytais režimais: normalaus, sustiprinto ir ypatingo darbo. Dirbant pirmuoju režimu, krašto apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, pasienio policijos daliniuose (padaliniuose) dozimetrinių prietaisų darbas tikrinamas ir rodmenys fiksuojami kartą per parą specialiuose budėjimo žurnaluose. Antrasis – „Sustiprinto RLSS darbo režimas” skelbiamas vietinės avarijos IAE atveju, esant informacijai apie avarijas AE arba kitus branduolinius incidentus gretimose valstybėse, padidėjus apšvitos dozės galiai per 0,3 μSv/h (30 μR/h) trijuose gretimuose radiacijos lygio stebėjimo sistemos postuose. Dirbant šiuo režimu, visuose padaliniuose pradeda veikti RChB stebėjimo postai, dozimetriniai prietaisai įjungiami nuolat stebėti, jų rodmenys registruojami kas 1 val. Trečiasis – „Ypatingo RLSS darbo režimas” skelbiamas bendrosios avarijos IAE atveju arba nustačius realią pavojingų radioaktyviųjų pernašų virš Lietuvos teritorijos grėsmę. santrumpa(-os) RLSS atitikmenys: angl. dose rate monitoring system rus. система наблюдения уровня радиации

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • United Kingdom Warning and Monitoring Organisation — The United Kingdom Warning and Monitoring Organisation (UKWMO) was a British civilian organisation operating between 1957 and 1992 to provide the authorities with data about nuclear explosions and forecasts of likely fallout profiles across the… …   Wikipedia

  • radiacijos lygio stebėjimo sistema — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Stebėjimo sistema, nuolat stebinti dozės galią šalies teritorijoje. Radiacijos lygio stebėjimo sistema gali dirbti trimis nustatytais režimais: normalaus, sustiprinto ir ypatingo darbo …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • система наблюдения уровня радиации — radiacijos lygio stebėjimo sistema statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Stebėjimo sistema, nuolat stebinti dozės galią šalies teritorijoje. Radiacijos lygio stebėjimo sistema gali dirbti trimis nustatytais režimais:… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiation — radiational, adj. /ray dee ay sheuhn/, n. 1. Physics. a. the process in which energy is emitted as particles or waves. b. the complete process in which energy is emitted by one body, transmitted through an intervening medium or space, and… …   Universalium

  • Insulin pump — Insulin pump, showing an infusion set loaded into spring loaded insertion device. A reservoir is attached to the infusion set (shown here removed from the pump) …   Wikipedia

  • Chernobyl disaster effects — The Chernobyl disaster triggered the release of substantial amounts of radiation into the atmosphere in the form of both particulate and gaseous radioisotopes. It is the most significant unintentional release of radiation into the environment to… …   Wikipedia

  • Diabetes in dogs — Illustration of a dog s pancreas. Cell islet in the illustration refers to a pancreatic cell in the Islets of Langerhans, which contain insulin producing beta cells and other endocrine related cells. Permanent damage to these beta cells results… …   Wikipedia

  • Clozapine — Not to be confused with clonazepam or Klonopin. Clozapine Systematic (IUPAC) name …   Wikipedia

  • Glucose meter — A glucose meter (or glucometer) is a medical device for determining the approximate concentration of glucose in the blood. It is a key element of home blood glucose monitoring (HBGM) by people with diabetes mellitus or with proneness to… …   Wikipedia

  • List of oncology-related terms — This is a list of terms related to oncology. The original source for this list was the U.S. National Cancer Institute s public domain Dictionary of Cancer Terms . NOTOC 1 * 10 propargyl 10 deazaaminopterin * 12 O tetradecanoylphorbol 13 acetate * …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”